در حین اسباب‌کشی، یادداشتی پیدا کردم مربوط به مهرماه سال ۱۳۸۶، چیزی نزدیک به ۱۰ سال پیش : “خوب یادمه که پاییز سال ۸۶ مصادف با ترم سوم که بود، به عشق کلاس‌های انجمن خوشنویسان، کلاس متون اسلامی که تقریبا همه بچه‌های ۸۵ای گرفته بودند، برنداشتم و دوشنبه‌ها وقتی اونا …

جایی می خواندم که رفتار ما میانگین رفتار ۵ نفری‌ست که بیشترین وقت‌مان را با آن‌ها می‌گذرانیم. اهمیت دوستی آنقدر زیاد است که می‌تواند تو را به درست‌ترین راه ببرد و می‌تواند تو را از همان مسیر نصفه‌ای که خودت می‌روی هم منحرف کند. دوست‌هایت را خودت انتخاب می‌کنی بمانند …